Nedobrovolná bezdětnost

FAKTA - ETIKA - RESPEKT - TERAPIE - INDIVIDUALITA

Neplodnost - Absence partnera - Homosexuální partnerství - Neúspěch adopčního řízení

  • Neplodnost: 20% párů se potýká s neplodností
  • 4% dětí se rodí za pomoci asistované reprodukce
  • Procenta potratů: 12 až 15 % všech diagnostikovaných gravidit
  • Počet reprodukčních center: přes 40 v ČR
  • Doplatek pacientů při asistované reprodukci (AR):- při úhradě zdravotní pojišťovnou se doplatek pohybuje od 1 500 Kč do 25 000 Kč v rámci 1 AR- samoplátce: 25 000 Kč až 110 000 Kč v rámci 1 AR
  • Neplodnost: nemoc dle WHO od roku 1977
  • Za poruchu plodnosti nikdo nemůže, objevují se však často pocity viny, studu, nejistoty, stigmatu a prázdnoty. Partneři se často naprosto vydají ze svých časových, psychických a někdy i finančních rezerv.