Daňové zvýhodnění

FAKTA - ETIKA - RESPEKT - TERAPIE - INDIVIDUALITA

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
(podle § 15 odst. 1 Zákona o daních z příjmů)
Fyzické osoby (včetně zaměstnanců) si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ - tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž zúčtování daně zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví prostřednictvím zúčtování daně ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů)
Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého dle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

 FERTI, z.ú. Kotlářská 32, 602 00 Brno  IČO: 05220947  T: +420 734 152 301  E: musilova@ferti.cz Číslo účtu: 2501045396/2010 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!